Om trafikkskolen

Eidsvoll Trafikkskole er Eidsvolls eldste trafikkskole. Vi har to avdelinger, en i Eidsvoll og en på Råholt (hvor kontoret holder til). Hvert år har vi ca. 600 elever som fullfører opplæringen. Vi tilbyr opplæring i alle lette førerkortklasser samt trafikalt grunnkurs.

Vi møter elever (på kl B og B-automat) ved Eidsvoll – Jessheim og Nannestad videregående skole, samt andre steder som passer for elevene.

Målet er at Eidsvoll Trafikkskole skal være et pedagogisk tyngdepunkt innenfor trafikkopplæring. Vi skal ha sterkt fokus på samarbeid med ulike fagmiljø (eksempelvis OsloMet, hvor vi også er engasjert i opplæringen av kommende trafikklærere, og Nord Universitet (avd. for trafikk), og på kvalitativ og respektfull kommunikasjon med alle våre samarbeidspartnere (eksempelvis Eidsvold Turn Fotball, Statens vegvesen, TF og ATL).

Vi skal hele tiden ligge i forkant når det gjelder utvikling av gode internett-løsninger, dette gjelder både informasjon til, og tilbakemeldinger fra elever, samt gode pedagogiske løsninger på nett.

Vi skal ha et humanistisk menneskesyn som verdsetter hver enkelt elevs personlighet. Pedagogisk skal vi ha et konstruktivistisk syn på læring ”eleven skaper sin egen kunnskap i et aktivt samspill med medelever og veileder ”. Hver enkelt elev som kontakter Eidsvoll Trafikkskole skal føle seg unik.

Vi forplikter oss til å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til beste for hver enkelt og fellesskapet.

Vi skal også ha et positivt syn på mengdetrening og aktivt jobbe for et godt samarbeid mot foreldre og foresatte.

Våre ansatte

1908

Bent Arve Herseth

Daglig leder

Trafikklærer kl B, BE, A, A1, A2 og AM146

1913

Cathrin Jensen

Administrasjon
1917

Jarle Espelund

Trafikklærer

Trafikklærer kl BE

1914

Sten Are Vian

Trafikklærer

Trafikklærer kl B, BE, A, A1, A2 og AM146

1906

Stine Herseth

Faglig leder / Trafikklærer

Trafikklærer kl B, A, A1, A2 og AM146

1911

Trond Christian Nilssen

Trafikklærer

Trafikklærer kl B

1907

Wenche Elisabeth Dulien

Trafikklærer

Trafikklærer kl B

94b7482d083b00efae19c5dc8b075871

Yntze Loopstra

Trafikklærer

Trafikklærer kl B

thomas

Thomas Ferdinand Waaler

Trafikklærer

Trafikklærer kl B, BE, A, A1, A2 og AM146