TGK

Kurs

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket

2 300,-

Tiltak ved trafikkulykke

1 200,-

Trafikant i mørket

1 900,-

B

Kjøretime

Førerprøve
Leie av bil til førerprøven

2 700,-

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø
5625 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

4 500,-

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø
4500 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

3 600,-

Trinnvurdering trinn 3
1125 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Trinnvurdering trinn 2
1125 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Kjøretime
1125 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Kurs

4.1.1 Bilkjøringens risiko

1 010,-

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

1 010,-

Sikkerhetskontroll

970,-

Sikkerhetskurs på øvingsbane

4 070,-

Annet

Baneleie

1 400,-

Lærebok

400,-

TABS GO Undervisningsmateriell og filmer

400,-

BAut

Kjøretime

Førerprøve
Leie av bil til førerprøven

2 700,-

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø
5625 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

4 500,-

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø
4500 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

3 600,-

Prøveoppkjøring

 

900,-

Trinnvurdering trinn 3
1080 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Trinnvurdering trinn 2
1125 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Kjøretime
1125 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Kurs

4.1.1 Bilkjøringens risiko

1 010,-

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

1 010,-

Sikkerhetskontroll

970,-
,-

Sikkerhetskurs på øvingsbane

4 070,-

Annet

Baneleie

1 400,-

Lærebok

400,-

Lærebok

400,-

BE

Kjøretime

Førerprøve
Leie av bil og henger til førerprøven

2 700,-

Kartleggingstime
1850 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 480,-

Sikkerhetskurs på veg
4138 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

3 310,-

Trinnvurdering trinn 3
1388 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 110,-

Trinnvurdering trinn 2
1388 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 110,-

Kjøretime
1388 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 110,-

Kurs

Lastsikringskurs

1 190,-

B96

Kjøretime

Kartleggingstime
1850 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 480,-

Sikkerhetskurs på veg
4138 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

3 310,-

Trinnvurdering trinn 3
1388 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 110,-

Trinnvurdering trinn 2
1388 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 110,-

Kurs

Lastsikringskurs

1 190,-

A

Kjøretime

Førerprøve                                                                                                                                                                                                          Leie av sykkel til førerprøven

2 700,-

Sikkerhetskurs på veg – praktisk kjøring
7500 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

6 000,-

Sikkerhetskurs på veg kl A – Innledning og klargjøring
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Sikkerhetskurs på veg kl A – oppsummering
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Trinnvurdering trinn 3
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Trinnvurdering trinn 2
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kjøretime
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kurs

Grunnkurs

1 100,-

Sikkerhetskontroll

1 000,-

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

5 350,-

Utvidelse fra A2 til A

6 620,-

Annet

Baneleie

1 000,-

Lærebok

350,-

A1

Kjøretime

Førerprøve                                                                                                                                                                                                          Leie av sykkel til førerprøven

2 700,-

Sikkerhetskurs i trafikk
4963 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

3 970,-

Sikkerhetskurs på veg
6213 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

4 970,-

Trinnvurdering trinn 3
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Trinnvurdering trinn 2
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kjøretime
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kurs

Grunnkurs

1 100,-

Sikkerhetskontroll

1 000,-

Annet

Lærebok

350,-

A2

Kjøretime

Førerprøve                                                                                                                                                                                                          Leie av sykkel til førerprøven

2 700,-

Sikkerhetskurs på veg
6213 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

4 970,-

Trinnvurdering trinn 3
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Trinnvurdering trinn 2
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kjøretime
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kurs

Grunnkurs

1 100,-

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

5 350,-

Sikkerhetskurs på veg (A1 til A2 uten prøve) (225 min)

4 970,-

Utvidelseskurs

2 000,-

Annet

Baneleie

1 000,-

Lærebok

350,-

AM146

Kjøretime

Trinnvurdering trinn 3
1113 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

890,-

Trinnvurdering trinn 2
1113 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

890,-

Kjøretime
1113 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

890,-

Kurs

2.2 Individuell grunnleggende praktisk opplæring
2213 kr etter kl 16 og i helg

1 770,-

3.1.1 Individuell trafikal opplæring
1663 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 330,-

3.1.2 Individuell trafikal opplæring
1663 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 330,-

3.2 Sikkerhetskurs i trafikk
2213 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 770,-

Grunnkurs moped

1 110,-

Sikkerhetskurs på veg
2213 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 770,-

Annet

Lærebok

300,-

TABSgo Moped

400,-