Førerkort klasse A1

Eidsvoll Trafikkskole tilbyr også opplæring til førerkort klasse A1 lett motorsykkel. Det er Bent som underviser i klasse A1. Vårt opplæringsopplegg er svært godt og våre elever har lav strykprosent. Vi har oppdatert utstyr til MC opplæringen med nye og lettkjørte motorsykler for at du skal få en god start på din nye hobby som motorsyklist.

Føreropplæringen for lett motorsykkel følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at eleven skal ha riktig fremdrift i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

img 3116

Den nye motorsykkelopplæringen har større fokus på kjøreteknisk kompetanse, det er de samme oppgavene som skal løses i kjøregården for Kl A1 som for Kl A og A2

For oss er det viktig at du mestrer alle aspekter ved å kjøre motorsykkelen etter at du har gjennomført opplæringen hos oss. Vi legger stor vekt på at du som elev er en aktiv deltager under opplæringen. Teoriforståelse er en viktig del av motorsykkelkjøring, man må kjenne til og kunne anvende seg av teorien under den praktiske kjøringen. Før man tar den endelige beslutningen om å skaffe seg førerkort for lett MC må man innstille seg på dette vil kreve målbevist og hard jobbing. Lett motorsykkelopplæringen starter med et obligatorisk tre timers kurs. Temaene på kurset er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring og skal være fullført før praktisk opplæring påbegynnes.

Hos oss kan du også låne kjøreutstyr dersom du ikke selv har dette. Vi anbefaler likevel at du skaffer deg eget utstyr. Grunnen til dette er at alt kjøreutstyr er laget slik at det gir deg best beskyttelse dersom det passer skikkelig. Det er mange forskjellige størrelser, og det er umulig for oss å ha utstyr tilgjengelig i alle størrelser.

Utvidelse av førerretten fra A1 til A2

Har man hatt førerrett på A1 i ett år, kan man gjennomføre obligatoriske kurs for en slik utvidelse, og førerkort kl A2 utstedes automatisk uten førerprøve etter to år.

Utvidelseskurset er på 2 timer hvor minst 1 time er praktisk kjøring. I tillegg kan lærer sette opp flere kjøretimer dersom det er nødvendig.

Man må også ha et Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (på bane), og Sikkerhetskurs på veg. Totalt 11 timer.

img 3101

Utvidelse av førerretten fra A2 til A

Ved utvidelse fra klasse A2 til klasse A skal eleven gjennomføre obligatorisk kurs.

Dokumentert fullført obligatorisk kurs, som består av minst 7 timer sikkerhetskurs på veg ved utvidelse fra klasse A2 til A, gir rett til førerrett i klasse A. Førerrett i klasse A, på bakgrunn av dokumentert fullført obligatorisk kurs ved utvidelse fra A2 til A, forutsetter to års førerrett i klasse A2. Kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerrett i klasse A2. Elever fylt tjuefire år med mindre enn to års førerrett i klasse A2, kan erverve førerrett klasse A ved å gjennomføre minst 7 timers obligatorisk kurs og praktisk prøve. Kurset er på minst 7 timer hvorav minst 4 timer er praktisk øving. Minst 2 timer benyttes til bevisstgjøring og planlegging, refleksjon og oppsummering. Undervisningen skal så langt det er mulig organiseres slik at kurset fremstår som en helhet for eleven. Dette kurset kan også gjennomføres av elever fylt tjuetre år med mindre enn ett års førerrett i klasse A2.

De praktiske øvingene gjennomføres ved at eleven kjører alene på motorsykkelen. Dette betinger at lærer benytter ledsagermotorsykkel og kommunikasjonsutstyr.

img 3099 1

Førerkort klasse A

Eidsvoll Trafikkskole tilbyr opplæring til førerkort klasse A tung motorsykkel. Det er Bent som underviser i klasse A. Vårt opplæringsopplegg er svært godt og våre elever har lav strykprosent.

Vi har oppdatert utstyr til MC opplæringen med nye og lett kjørte motorsykler for at du skal få en god start på din nye hobby som motorsyklist.

Føreropplæringen for tung motorsykkel følger et forløp på 4 trinn.

img 3117

Trinn 1 vil være godkjent når man har et førerkort fra før. Føreropplæringen legger stor vekt på at eleven skal ha riktig fremdrift i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

Den nye motorsykkelopplæringen har større fokus på kjøreteknisk kompetanse, med blant annet obligatorisk kurs i presis kjøreteknikk. Den har også et målrettet arbeid mot utforkjøringsulykker. Opplæringen starter med et obligatorisk tre timers kurs for alle som ikke har førerkort Kl A1 eller A2 fra før. Temaene på kurset er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet.

Hos oss kan du også låne kjøreutstyr dersom du ikke selv har dette. Vi anbefaler likevel at du skaffer deg eget utstyr. Grunnen til dette er at alt kjøreutstyr er laget slik at det gir deg best beskyttelse dersom det passer skikkelig. Det er mange forskjellige størrelser, og det er umulig for oss å ha utstyr tilgjengelig i alle størrelser.

Man må være fylt 24 år ved ervervelse av førekort klasse A, dersom man ikke har A2 fra før. A2 kan erverves når man er fylt 18 år, det kreves to års kjøreerfaring samt et 7 timers sikkerhetskurs for å få førerkortet oppgradert til klasse A. Det er dermed tidligst mulig å oppnå førerrett til klasse A ved fylte 20 år.

Sikkerhetskontroll klasse A, A1 og A2

Som en del av førerprøven skal eleven foreta en daglig kontroll av kjøretøyet før kjøring, samt besvare tekniske spørsmål fra sensor.

Det trekkes ett kort som har 2 oppgaver, og det vil her være både teoretisk og praktisk oppgave.

Det er derfor viktig at eleven har kjennskap til kjøretøyet og hva som skal sjekkes.

Føreren har følgende plikter:

  • Før kjøring å forvisse seg at motorsykkelen er i forskriftsmessig og forsvarlig stand.
  • Under kjøring holder det at den er i forsvarlig stand.

Når du gjennomfører kontrollen på motorsykkelen er det viktig at du tenker på

  • Hva du kontrollerer
  • Hvordan kontrollen skal gjennomføres
  • Hvorfor du skal gjøre kontrollen.

 Det er du som skal avgjøre om motorsykkelen du kontrollerer er i forskriftmessig og/eller forsvarlig stand.

Priser

A1

Kjøretime

Førerprøve                                                                                                                                                                                                          Leie av sykkel til førerprøven

2 700,-

Sikkerhetskurs i trafikk
4963 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

3 970,-

Sikkerhetskurs på veg
6213 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

4 970,-

Trinnvurdering trinn 3
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Trinnvurdering trinn 2
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kjøretime
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kurs

Grunnkurs

1 100,-

Sikkerhetskontroll

1 000,-

Annet

Lærebok

350,-

A2

Kjøretime

Førerprøve                                                                                                                                                                                                          Leie av sykkel til førerprøven

2 700,-

Sikkerhetskurs på veg
6213 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

4 970,-

Trinnvurdering trinn 3
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Trinnvurdering trinn 2
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kjøretime
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kurs

Grunnkurs

1 100,-

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

5 350,-

Sikkerhetskurs på veg (A1 til A2 uten prøve) (225 min)

4 970,-

Utvidelseskurs

2 000,-

Annet

Baneleie

1 000,-

Lærebok

350,-

A

Kjøretime

Førerprøve                                                                                                                                                                                                          Leie av sykkel til førerprøven

2 700,-

Sikkerhetskurs på veg – praktisk kjøring
7500 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

6 000,-

Sikkerhetskurs på veg kl A – Innledning og klargjøring
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Sikkerhetskurs på veg kl A – oppsummering
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Trinnvurdering trinn 3
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Trinnvurdering trinn 2
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kjøretime
1250 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 000,-

Kurs

Grunnkurs

1 100,-

Sikkerhetskontroll

1 000,-

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

5 350,-

Utvidelse fra A2 til A

6 620,-

Annet

Baneleie

1 000,-

Lærebok

350,-

Informasjon om priser

Velger du å bruke VIPPS som betalingsmiddel, tilkommer et gebyr på 3% til banken.

Frist for avbestilling av timer er kl 12 dagen før oppsatt kjøretime. Er kjøretimer på mandag, må det avbestilles senest fredag kl 12. Overholdes ikke dette, blir du belastet for timen.

Gebyrer Statens Vegvesen kl B:

  • Teoretisk prøve: 350,-
  • Praktisk prøve: 1110,- (på nett) / 1150,- (på trafikkstasjonen)
  • Utstedelse av førerkort: 90,- (på nett) / 200,- (på trafikkstasjonen)
  • Bilde: 70,-