Førerkort klasse BE

Hvis du ikke har gyldig BE førerkort risikerer du bøter, inndragelse av førerkort og kan bli stilt økonomisk ansvarlig dersom det skjer en ulykke. Alle plikter å vite hvilke førerkort man trenger for å kjøre bil med henger.

Ønsker du å utvide førerkortet fra klasse B til BE (personbil med tilhenger), følger også her den nye føreropplæringen et forløp på 4 trinn. Trinn 1 anses dekket gjennom opplæringen for ervervelse av førerkort i klasse B.

Obligatorisk opplæring klasse BE består av et to timers lastsikringskurs for de som ikke har fritak, eksempelvis har førerkort klasse C1. Dette kurset i sikring og merking av last kan avholdes på det mest hensiktsmessige tidspunktet i opplæringsforløpet.

background a1f7ad27842efc646998e20ab9a2f1b9

På trinn 2 og 3 er det obligatorisk med en trinnvurderingstime, her gis det også individuell tilleggsopplæring ved behov. Obligatorisk opplæring klasse BE avsluttes med et sikkerhetskurs på veg, varighet 3 timer. For å oppnå klasse BE i førerkortet må man bestå en praktisk førerprøve.

Førerrett i klasse BE

Førerett klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg.  

I Norge omfatter førerretten også føring av traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger. 
Innholdet og målene i opplæringen står nærmere beskrevet i læreplanen og i trafikkopplæringsforskriften.

Det er viktig for oss ved Eidsvoll Trafikkskole at du etter opplæringen føler at du mestrer å kjøre bil med henger på en forsvarlig måte. Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som er trafikksikker. Kjøremåten din skal gi god samhandling, føre til god trafikkavvikling, ivareta miljøet og andres behov og være i samsvar med gjeldende regelverk.

For å kunne øvelseskjøre i klasse BE må du

  • Være fylt 16 år
  • Ha fullført trafikalt grunnkurs
  • Medbringe bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs eller annet førerkort

Det er ikke et krav, men man bør ha førerkort klasse B, eller ha gjennomført opplæring i denne klassen.

Førerkort klasse B kode 96

Hvis du ikke har gyldig førerkort klasse B kode 96 risikerer du bøter, inndragelse av førerkort og kan bli stilt økonomisk ansvarlig dersom det skjer en ulykke. Alle plikter å vite hvilke førerkort man trenger for å kjøre bil med henger.

Ønsker du å utvide førerkortet fra klasse B til B kode 96 (personbil med tilhenger), følger også her den nye føreropplæringen et forløp på 4 trinn. Trinn 1 anses dekket gjennom opplæringen for ervervelse av førerkort i klasse B.

henger 1

Obligatorisk opplæring klasse B kode 96 består av et to timers lastsikringskurs for de som ikke har fritak, eksempelvis har førerkort klasse C1,ervervet etter 2005. Dette kurset i sikring og merking av last kan avholdes på det mest hensiktsmessige tidspunktet i opplæringsforløpet. På trinn 2 og 3 er det obligatorisk med en trinnvurderingstime, her gis det også individuell tilleggsopplæring ved behov. Obligatorisk opplæring klasse B kode 96 avsluttes med et sikkerhetskurs på veg, varighet 3 timer. For å oppnå klasse B kode 96 i førerkortet må obligatorisk opplæring være innrapportert til Statens Vegvesen av en godkjent trafikkskole. Det er ikke krav om praktisk førerprøve.

Førerrett i klasse B kode 96

Førerrett klasse B kode 96 gjelder for vogntog bestående av motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 4 250.
Innholdet og målene i opplæringen står nærmere beskrevet i læreplanen og i trafikkopplæringsforskriftene.

Det er viktig for oss ved Eidsvoll Trafikkskole at du etter opplæringen føler at du mestrer å kjøre bil med henger på en forsvarlig måte. Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som er trafikksikker. Kjøremåten din skal gi god samhandling, føre til god trafikkavvikling, ivareta miljøet og andres behov og være i samsvar med gjeldende regelverk.

For å kunne øvelseskjøre i klasse B kode 96 må du

  • Være fylt 16 år
  • Ha fullført trafikalt grunnkurs
  • Medbringe bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs eller annet førerkort

Det er ikke et krav, men man bør ha førerkort klasse B, eller ha gjennomført opplæring i denne klassen.

Priser

BE

Kjøretime

Førerprøve
Leie av bil og henger til førerprøven

2 700,-

Kartleggingstime
1850 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 480,-

Sikkerhetskurs på veg
4138 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

3 310,-

Trinnvurdering trinn 3
1388 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 110,-

Trinnvurdering trinn 2
1388 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 110,-

Kjøretime
1388 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 110,-

Kurs

Lastsikringskurs

1 190,-

B96

Kjøretime

Kartleggingstime
1850 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 480,-

Sikkerhetskurs på veg
4138 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

3 310,-

Trinnvurdering trinn 3
1388 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 110,-

Trinnvurdering trinn 2
1388 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 110,-

Kurs

Lastsikringskurs

1 190,-

Informasjon om priser

Velger du å bruke VIPPS som betalingsmiddel, tilkommer et gebyr på 3% til banken.

Frist for avbestilling av timer er kl 12 dagen før oppsatt kjøretime. Er kjøretimer på mandag, må det avbestilles senest fredag kl 12. Overholdes ikke dette, blir du belastet for timen.

Gebyrer Statens Vegvesen kl B:

  • Teoretisk prøve: 350,-
  • Praktisk prøve: 1110,- (på nett) / 1150,- (på trafikkstasjonen)
  • Utstedelse av førerkort: 90,- (på nett) / 200,- (på trafikkstasjonen)
  • Bilde: 70,-