TGK

Før du kan begynne å øvingskjøre, privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon, må du ta trafikalt grunnkurs. Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med under kjøring.

Tar du det trafikale grunnkurset i tiden 16.mars – 31.oktober, vil retten til å øvingskjøre kun være gyldig fram til og med 31. oktober. Dette vil framgå av beviset.

Når mørkekjøringen er gjennomført, vil det ikke være noen tidsbegrensning på beviset. For å kunne øvingskjøre i tida 1.november – 15.mars må du gjennomføre mørkekjøring.

f58c87c1b5177dd8b82c5e5c2c662c2a

Alle personer over 25 år kan øvingskjøre, og starte opplæring ved trafikkskole, uten å ha tatt trafikalt grunnkurs. Man må allikevel under øvingskjøringen kunne dokumentere med godkjent legitimasjon med bilde at man er over 25 år.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), og kurset er i alt på 17 undervisningstimer.

Gjennom opplæringen på trinn 1 (grunnkurset) skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning er i fokus. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Kurset kan gjennomføres fra fylte 15 år.

Trafikant i mørket

I den lyse årstiden er det umulig å ta trafikant i mørket. Da kan du fullføre trafikalt grunnkurs og begynne øvingskjøring uten å ha gjennomført trafikant i mørket. 

Tar du trafikalt grunnkurs i tidsrommet 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført trafikant i mørket, er øvingskjøringsbeviset gyldig bare i tidsrommet 16. mars – 31. oktober.

For å kunne øvingskjøre i tiden 1. november – 15. mars må du gjennomføre trafikant i mørket innen 31. oktober samme år.

Når du har gjennomført trafikant i mørket, får du tilsendt nytt bevis som gjelder hele året, fra Statens vegvesen.

Trafikant i mørket er en viktig del av føreropplæringen som alle bør ta så tidlig som mulig.

48ead55e8a7ab71798f8fdba213533f6

Priser

TGK

Kurs

Trafikalt grunnkurs 

2 300,-

Tiltak ved trafikkulykke (gjelder for de som er 25 år og eldre)

1 200,-

Trafikant i mørket

1 900,-

Informasjon om priser

Velger du å bruke VIPPS som betalingsmiddel, tilkommer et gebyr på 3% til banken.

Frist for avbestilling av timer er kl 12 dagen før oppsatt kjøretime. Er kjøretimer på mandag, må det avbestilles senest fredag kl 12. Overholdes ikke dette, blir du belastet for timen.

Gebyrer Statens Vegvesen kl B:

  • Teoretisk prøve: 350,-
  • Praktisk prøve: 1110,- (på nett) / 1150,- (på trafikkstasjonen)
  • Utstedelse av førerkort: 90,- (på nett) / 200,- (på trafikkstasjonen)
  • Bilde: 70,-