Eidsvoll Trafikkskole tilbyr opplæring til førerkort klasse AM146. Vi har kjørelærere med lang erfaring som hjelper deg med å finne den riktige veien til førerkortet. Det er Bent, Sten Are og Stine som underviser i AM146. For oss er det viktig at du mestrer alle aspekter ved å kjøre moped etter at du har gjennomført opplæringen hos oss.

Vi legger stor vekt på at du som elev er en aktiv deltager under opplæringen og samarbeider og deler opplevelse, kunnskap og erfaringer med dine medelever.

Sammen med praktiske ferdigheter er det viktig å ha teoretiske kunnskaper for å bli en god mopedist. Du må sammen med oss skaffe deg inngående kunnskap om både regler og risikomomenter ved mopedkjøring.

For å starte med kjøretimer på AM146, må et grunnkurs på 3 undervisningstimer gjennomføres, etterfulgt av trinnvurdering trinn 2 og 3 og avsluttes med et sikkerhetskurs på vei, trinn 4. Dersom læreren ser at det er behov for det, kan eleven bli satt opp på mer grunnleggende praktisk og trafikal opplæring.

Eidsvoll Trafikkskole anbefaler alle sine elever å bruke boken ”Veien til mopedførerkortet”. Dersom du leser deg opp på teorien før du starter den praktiske opplæringen, vil du mye lettere forstå hvordan du skal samhandle med dine medtrafikanter i variert trafikk. Hovedmålet med all teoriundervisning er at du får en bedre forståelse og innsikt i trafikale sammenhenger. ”Veien til mopedførerkort” dekker alle aktuelle temaer du kan få spørsmål om på førerprøven.

Det viktigste for oss er at du etter opplæringen føler at du mestrer å kjøre moped på en forsvarlig måte. Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som er trafikksikker. Kjøremåten din skal gi god samhandling, føre til god trafikkavvikling, ivareta miljøet og andres behov og være i samsvar med gjeldende regelverk.

Priser

AM146

Kjøretime

Trinnvurdering trinn 3
1113 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

890,-

Trinnvurdering trinn 2
1113 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

890,-

Kjøretime
1113 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

890,-

Kurs

2.2 Individuell grunnleggende praktisk opplæring
2213 kr etter kl 16 og i helg

1 770,-

3.1.1 Individuell trafikal opplæring
1663 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 330,-

3.1.2 Individuell trafikal opplæring
1663 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 330,-

3.2 Sikkerhetskurs i trafikk
2213 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 770,-

Grunnkurs moped

1 110,-

Sikkerhetskurs på veg
2213 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

1 770,-

Annet

Lærebok

300,-

TABSgo Moped

400,-

Informasjon om priser

Velger du å bruke VIPPS som betalingsmiddel, tilkommer et gebyr på 3% til banken.

Frist for avbestilling av timer er kl 12 dagen før oppsatt kjøretime. Er kjøretimer på mandag, må det avbestilles senest fredag kl 12. Overholdes ikke dette, blir du belastet for timen.

Gebyrer Statens Vegvesen kl B:

  • Teoretisk prøve: 350,-
  • Praktisk prøve: 1110,- (på nett) / 1150,- (på trafikkstasjonen)
  • Utstedelse av førerkort: 90,- (på nett) / 200,- (på trafikkstasjonen)
  • Bilde: 70,-