Førerkort klasse B

Eidsvoll Trafikkskole tilbyr opplæring til førerkort klasse B. Vi har kjørelærere med lang erfaring som hjelper deg med å finne den riktige veien til førerkortet. For oss er det viktig at du mestrer alle aspekter ved å kjøre bil etter at du har gjennomført opplæringen hos oss.

Vi legger stor vekt på at du som elev er en aktiv deltager under opplæringen. Sammen med praktiske ferdigheter er det viktig å ha teoretiske kunnskaper om trafikken for å bli en god fører.

Eidsvoll Trafikkskole tilbyr sine elever Nettveien til førerkortet-kurs. Kurset dekker lærerplanen for Førerkort klasse B- Statens Vegvesen, trinn 2,3 og 4.

66063c788356179d04a3764a24574c40

Nettveien til førerkortet

Måten vi legger opp teoriundervisningen har stor betydning for hvordan du som elev tilegner deg gode holdninger og sosiale kunnskaper om hvordan du skal ferdes trygt i trafikken. Nettveien til førerkortet vil hjelpe deg til en spennende, praktisk og motiverende teoriundervisning. Vi ser på dette kurset som et godt hjelpemiddel i trafikkopplæringen. Med en god kunnskapsbase vil du trenge færre timer, og lettere bestå teoriprøven ved første forsøk.

Det viktigste for oss er at du etter opplæringen føler at du mestrer å kjøre bil på en forsvarlig måte. Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som er trafikksikker. Kjøremåten din skal gi god samhandling, føre til god trafikkavvikling, ivareta miljøet og andres behov og være i samsvar med gjeldende regelverk.

Sikkerhetskontroll klasse B

Som en del av førerprøven skal eleven foreta en daglig kontroll av kjøretøyet før kjøring, samt besvare tekniske spørsmål fra sensor.

Det trekkes ett kort som har 2 oppgaver, og det vil her være både teoretisk og praktisk oppgave.

Det er derfor viktig at eleven har kjennskap til kjøretøyet og hva som skal sjekkes.

Føreren har følgende plikter:

  • Før kjøring å forvisse seg at bilen er i forskriftsmessig og forsvarlig stand.
  • Under kjøring holder det at den er i forsvarlig stand.

Når du gjennomfører kontrollen på bilen er det viktig at du tenker på

  • Hva du kontrollerer
  • Hvordan kontrollen skal gjennomføres
  • Hvorfor du skal gjøre kontrollen.

Det er du som skal avgjøre om bilen du kontrollerer er i forskriftmessig og/eller forsvarlig stand.

Priser

B

Kjøretime

Førerprøve
Leie av bil til førerprøven

2 700,-

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø
5625 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

4 500,-

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø
4500 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

3 600,-

Trinnvurdering trinn 3
1125 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Trinnvurdering trinn 2
1125 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Kjøretime
1125 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Kurs

4.1.1 Bilkjøringens risiko

1 010,-

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

1 010,-

Sikkerhetskontroll

970,-

Sikkerhetskurs på øvingsbane

4 070,-

Annet

Baneleie

1 400,-

Lærebok

400,-

TABS GO Undervisningsmateriell og filmer

400,-

BAut

Kjøretime

Førerprøve
Leie av bil til førerprøven

2 700,-

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø
5625 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

4 500,-

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø
4500 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

3 600,-

Prøveoppkjøring

 

900,-

Trinnvurdering trinn 3
1080 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Trinnvurdering trinn 2
1125 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Kjøretime
1125 kr etter kl 16:00 og i helg/helligdager

900,-

Kurs

4.1.1 Bilkjøringens risiko

1 010,-

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

1 010,-

Sikkerhetskontroll

970,-
,-

Sikkerhetskurs på øvingsbane

4 070,-

Annet

Baneleie

1 400,-

Lærebok

400,-

Lærebok

400,-

Informasjon om priser

Velger du å bruke VIPPS som betalingsmiddel, tilkommer et gebyr på 3% til banken.

Frist for avbestilling av timer er kl 12 dagen før oppsatt kjøretime. Er kjøretimer på mandag, må det avbestilles senest fredag kl 12. Overholdes ikke dette, blir du belastet for timen.

Gebyrer Statens Vegvesen kl B:

  • Teoretisk prøve: 350,-
  • Praktisk prøve: 1110,- (på nett) / 1150,- (på trafikkstasjonen)
  • Utstedelse av førerkort: 90,- (på nett) / 200,- (på trafikkstasjonen)
  • Bilde: 70,-