Trafikalt grunnkurs TG

KursVarighetPris
Førstehjelpskurs (tema 5 og 6) 180 min1200,-
Trafikalt grunnkurs uten mørkedemo630 min2100,-
Trafikant i mørket (tema 7)135 min1500,-

B - Automat

OpplæringVarighetPris
Kjøretime Automat45 min680,-
Teorikurs405 min600,-
Trinn 2 Trinnvurdering Automat45 min680,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane Automat180 min3400,-
Trinn 3 Trinnvurdering Automat45 min680,-
Trinn 4, tema 4.1.1 Bilkjøringens risiko Automat90 min800,-
Trinn 4, tema 4.1.2 Kjørekompetanse Automat225 min3400,-
Trinn 4, tema 4.1.3 Planlegging Automat180 min2720,-
Trinn 4, tema 4.1.4 Refleksjon oppsummering Automat90 min800,-
Trinn 4.2 Prøveoppkjøring45 min680,-
Førerprøve Automat75 min2400,-
KursVarighetPris
Sikkerhetskontroll 2.990 min800,-
Teorikurs405 min600,-
Andre varerVarighetPris
Fotografering75,-
Gebyr NAF 1135,-
Lærebok Veien til førerkortet400,-
Statens Vegvesen, gebyr teoriprøve600,-
The road to your driving licence, textbook450,-
Utstedelse av førerkort280,-

Klasse A

OpplæringVarighetPris
Kjøretime45 min800,-
Sikkerhetskurs på veg kl A - Innledning og klargjøring45 min410,-
Sikkerhetskurs på veg kl A - oppsummering45 min410,-
Sikkerhetskurs på veg kl A - praktisk kjøring270 min5500,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min800,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min800,-
Førerprøve65 min2500,-
Utvidelse førerkort A2 til A315 min5600,-
KursVarighetPris
2.2 Motorsykkelen/Sikkerhetskontroll90 min800,-
Obligatorisk mc-kurs kl. A1, A2 og A135 min990,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk180 min4600,-
Utvidelse førerkort A2 til A315 min5600,-
Andre varerVarighetPris
Baneleie Gardermoen Raceway800,-
Fotografering75,-
Statens Vegvesen, gebyr oppkjøring1060,-
Statens Vegvesen, gebyr teoriprøve600,-
Utstedelse av førerkort280,-
Veien til førerkort kl A, A2 og A1300,-

Klasse A1

OpplæringVarighetPris
Kjøretime45 min800,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min800,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs i trafikk180 min3200,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min800,-
4.1 Sikkerhetskurs på veg kl A1225 min4000,-
Trinn 4 Prøveoppkjøring45 min800,-
Førerprøve65 min2500,-
KursVarighetPris
2.2 Motorsykkelen/Sikkerhetskontroll90 min800,-
Obligatorisk mc-kurs kl. A1, A2 og A135 min990,-
Andre varerVarighetPris
Fotografering75,-
Statens Vegvesen, gebyr oppkjøring1060,-
Statens Vegvesen, gebyr teoriprøve600,-
Utstedelse av førerkort280,-
Veien til førerkort kl A, A2 og A1300,-

Klasse A2

OpplæringVarighetPris
Kjøretime45 min800,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min800,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk180 min4800,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min800,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg kl A2225 min3950,-
Førerprøve65 min2500,-
Obligatorisk kurs for utvidelse fra A1 til A290 min1600,-
KursVarighetPris
2.2 Motorsykkelen/Sikkerhetskontroll90 min800,-
Obligatorisk kurs for utvidelse fra A1 til A290 min1600,-
Obligatorisk mc-kurs kl. A1, A2 og A135 min990,-
Sikkerhetskurs på veg utvidelse A1 til A2225 min3950,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk180 min4600,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg kl A2225 min3950,-
Andre varerVarighetPris
Baneleie Gardermoen Raceway800,-
Fotografering75,-
Statens Vegvesen, gebyr oppkjøring1060,-
Statens Vegvesen, gebyr teoriprøve600,-
Utstedelse av førerkort280,-
Veien til førerkort kl A, A2 og A1300,-

Klasse AM146

OpplæringVarighetPris
2.1 Grunnkurs klasse AM 146135 min990,-
2.2 Individuell grunnleggende praktisk opplæring180 min1600,-
2.2 Individuell kjøretime45 min800,-
2.3 Trinn 2 Trinnvurdering45 min800,-
3.1 Individuell trafikal opplæring135 min1200,-
3.2 Individuell kjøretime45 min800,-
3.2 Sikkerhetskurs i trafikk180 min1600,-
3.3 Trinn 3 trinnvurdering45 min800,-
4.1 Obligatorisk sikkerhetskurs på veg180 min1600,-
Kjøretime45 min800,-
KursVarighetPris
Grunnkurs klasse AM 146 Moped135 min990,-
Andre varerVarighetPris
Fotografering75,-
Statens Vegvesen, gebyr teoriprøve600,-
Utstedelse av førerkort280,-

Klasse B

OpplæringVarighetPris
Kjøretime45 min680,-
Teorikurs405 min600,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min680,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs på øvingsbane180 min3400,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min680,-
Trinn 4, tema 4.1.1 Bilkjøringens risiko 90 min800,-
Trinn 4, tema 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø225 min3400,-
Trinn 4, tema 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø180 min2720,-
Trinn 4, tema 4.1.4 Refleksjon oppsummering90 min800,-
Trinn 4.2 Prøveoppkjøring45 min680,-
Førerprøve75 min2400,-
KursVarighetPris
Sikkerhetskontroll 2.990 min800,-
Teorikurs405 min600,-
Andre varerVarighetPris
Fotografering75,-
Gebyr NAF1135,-
Lærebok Veien til førerkortet400,-
Statens Vegvesen, gebyr teoriprøve600,-
The road to your driving licence, textbook450,-
Utstedelse av førerkort280,-

Klasse B96

OpplæringVarighetPris
Kjøretime45 min800,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min800,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min800,-
Trinn 4 Lastsikringskurs90 min900,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei135 min2400,-
KursVarighetPris
Trinn 4 Lastsikringskurs90 min900,-
Andre varerVarighetPris
Fotografering75,-
Utstedelse av førerkort280,-
Veien til førerkortet, tilhenger210,-

Klasse BE

OpplæringVarighetPris
Kjøretime45 min800,-
Trinn 2 Trinnvurdering45 min800,-
Trinn 3 Trinnvurdering45 min800,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei135 min2400,-
Førerprøve65 min2700,-
KursVarighetPris
Trinn 4 Lastsikringskurs90 min900,-
Andre varerVarighetPris
Fotografering75,-
Statens Vegvesen, gebyr oppkjøring880,-
Utstedelse av førerkort280,-
Veien til førerkortet, tilhenger210,-