Eidsvoll Trafikkskole er Eidsvolls eldste trafikkskole. Vi har to avdelinger, en i Eidsvoll og en på Råholt (hvor kontoret holder til). Hvert år har vi ca. 600 elever som fullfører opplæringen. Vi tilbyr opplæring i alle lette førerkortklasser samt trafikalt grunnkurs.

Vi møter elever ved Eidsvoll – Jessheim og Nannestad videregående skole samt andre steder som passer for elevene. Vi har i en lang periode vært fast trafikkskole for alle elevene på transportfag ved Eidsvoll videregående skole.

Målet er at Eidsvoll Trafikkskole skal være et pedagogisk tyngdepunkt innenfor trafikkopplæring. Vi skal ha sterkt fokus på samarbeid med ulike fagmiljø (eksempelvis Høyskolen i Oslo og Akershus, hvor vi også er engasjert i opplæringen av kommende trafikklærer, og Nord Universitet avd. for trafikk), og på kvalitativ og respektfull kommunikasjon med alle våre samarbeidspartnere (eksempelvis Eidsvold Turn Fotball, Statens vegvesen, TF og ATL).

Vi skal hele tiden ligge i forkant når det gjelder utvikling av gode internett-løsninger, dette gjelder både informasjon til, og tilbakemeldinger fra elever, samt gode pedagogiske løsninger på nett.

Vi skal ha et humanistisk menneskesyn som verdsetter hver enkelt elevs personlighet. Pedagogisk skal vi ha et konstruktivistisk syn på læring ”eleven skaper sin egen kunnskap i et aktivt samspill med medelever og veileder ”. Hver enkelt elev som kontakter Eidsvoll Trafikkskole skal føle seg unik.

Vi forplikter oss til å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til beste for hver enkelt og fellesskapet.

Vi skal også ha et positivt syn på mengdetrening og aktivt jobbe for et godt samarbeid mot foreldre og foresatte.

Audi a4